Участници

Green Urban Infrastructure Summit 2023
6 July / Sofia Balkan Palace

Проф. д-р инж. Стоян Братоев

изпълнителен директор, Метрополитен

Проф. д-р инж. Стоян Братоев е Изпълнителен директор на „Метрополитен” ЕАД (Софийско метро) от 1999 г. Генерален директор на Общинска фирма „Метрополитен” от 1992 г до 1999 г. От 1998 г. ръководи изграждането и въвеждането в експлоатация на Линия 1 и Линия 2 на метрото в София, а от 2016 г. – на новоизгражданата Линия 3. В периода от 1996 г. до 2012 г. е хоноруван доцент по подземно строителство в Минногеоложкия университет, a от 2012 г - професор.
Стоян Братоев е строителен инженер със специалност „Тунели и метрополитени” от 1979 г., през 1985 защитава докторат по метростроителство, има 65 научни публикации в това число 6 книги, както и 2 изобретения в областта на подземното строителство. Участва в редица научни разработки, ръководства за проектиране и др.