Участници

Green Urban Infrastructure Summit 2023
6 July / Sofia Balkan Palace

Георги Симеонов

директор на дирекция Инвестиции и европейски програми, Община Стара Загора

Георги Симеонов е роден през 1958 г. в гр. Стара Загора. Завършва ВТУ през 1983 г., специалност „Френска филология“. Говори френски, английски и руски език. Като Директор на дирекция „ИЕП“ има дълъг опит в подготовката, управлението и отчитането на проекти финансирани от Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове, както и в работата с външни партньори. Работи по подготовката на общински планови документи и инвестиционни програми, както и присъждането на кредитен рейтинг на Общината.