Стратегически партньор:

Ексклузивен спонсор:

Със съдействието на

Партньори

Медийни партньори

Research & database платформа:

Green Urban Infrastructure Summit 2023

Green Urban Infrastructure Summit Bulgaria 2023, организиран от Градът Медиа Груп  в стратегическо партньорство с Европейската инвестиционна банка, е естествено продължение на утвърдени успешни формати Годишна конференция Стратегическа инфраструктура и инвестиции, Urban Mobility Forum и Urban Development Forum.

Интегрираните инфраструктурни инвестиции за бъдеще без въглеродни емисии поставят фокус върху успешните модели за развитие на устойчива и зелена стратегическа инфраструктура в различните и аспекти – интелигентен транспорт и мобилност, чиста енергия, климат и екология, дигитална свързаност, умни мрежи и киберсигурност и достъпна градска среда.

Green Urban Infrastructure Summit – Bulgaria 2023 ще постави акцент върху глобалните цели, инструментите и източниците на финансиране, отговорностите и предизвикателствата пред институционалните и частните инвеститори, ESG стратегиите и моделите на управление на проектите както и свързаните със секторите иновации.

Основни акценти

Интегрирани инфраструктурни инвестиции за бъдеще без въглеродни емисии – стратегически цели, предизвикателства и възможности.

Проектно финансиране: финансови инструменти, интегрирани капиталови структури и публично-частни партньорства за развитие на инфраструктурата. Зелените финанси - тенденции и възможности. Зелени финансови модели и инструменти за устойчиво стратегическо и градско развитие на инфраструктурата.

Транспортна инфраструктура и мобилност: новото поколение транспортни проекти, насърчаващи растежа, приобщаването и свързаността на градовете и регионите. Предизвикателства при тяхното планиране и изпълнение.

Устойчивост и иновации: Планиране и управление чрез данни, интелигентни транспортни системи, е-мобилност и съпътстваща инфраструктура, екология и енергиен преход.

Зелена енергия: интелигентен подход в отговор на енергийния и стоков дефицит.

Зелена околна среда: борба с изменението на климата чрез инфраструктурни инвестиции. Екологията, социалното въздействие и стъпките към въглеродна неутралност.

Зелени технологии: предоставяне на по-добри инфраструктурни услуги на обществото чрез интелигентни и иновативни технологични решения. Оптимизиране на глобалните рискове чрез иновации.

Urban talks 2023: Развитие на градските територии чрез инвестиции в устойчива инфраструктура: модели и приоритети.

Участници

Лиляна Павлова

вицепрезидент, Европейска Инвестиционна Банка

Андрей Новаков

член на Комисия по регионално развитие, ЕП

Ангелина Бонева

заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, МРРБ

Дончо Барбалов

заместник-кмет по направление Финанси и здравеопазване, Столична община

Арх. Здравко Здравков

главен архитект, Столична община

Атанас Иванов

старши банкер, отдел Централна и Югоизточна Европа, Европейската инвестиционна банка

Асен Гашаров

старши енергиен експерт, ЕИБ

Адина Уелш

председател на УС, Bulgarian Green Building Council

Проф. д-р инж. Стоян Братоев

изпълнителен директор, Метрополитен

Мирослав Ризов

системен архитект в областта на автоматизацията в Енергетиката, Schneider Electric

д-р инж. Емануела Манолова

ръководител Продажби и бизнес развитие железни силикати, Аурубис

Арх. Галин Василев

водещ архитект, X-Architect

Ива Петкова

дирекция финанси, финансови инструменти и управление на риска, Фонд Флаг

Дейвид Арабаджиев

секретар, Община Благоевград

Маргарита Доровска

директор, музей Дом на хумора и сатирата, Община Габрово

Арх. Ина Вълканова

архитект, урбанист, Градоскоп

Стефан Михайлов

изпълнителен директор, Have charge

Тодор Чонов

заместник-кмет Транспорт, Община Пловдив

Арх. Тихомир Райчев

главен архитект, Община Бургас

Георги Симеонов

директор на дирекция Инвестиции и европейски програми, Община Стара Загора

Камен Кръстев

управител, Градът Медиа Груп

Димитър Димитров

консултации по управление, PWC

инж. Мария Генова

заместник генерален директор, НКЖИ

Регистрация

  

Аудитория

Представители на институциите и органите на ЕС

Представители на институциите и органите на ЕС

Представители на български и европейски ресорни институции

Представители на български и европейски ресорни институции

Представители на ресорните министерства от България и региона

Представители на ресорните министерства от България и региона

Представители от оперативните програми, финансиращи градски проекти

Представители от оперативните програми, финансиращи градски проекти

Представители на държавни агенции и комисии

Представители на държавни агенции и комисии

Посолства и търговски представителства

Посолства и търговски представителства

Kметове и представители на общини

Kметове и представители на общини

Инвеститори и инвестиционни фондове

Инвеститори и инвестиционни фондове

Консултантски компании

Консултантски компании

Урбанисти

Урбанисти

Банки и фондове за финансиране на градски проекти

Банки и фондове за финансиране на градски проекти

Строителни компании

Строителни компании

Доставчици на иновативни продукти и решения за градски проекти

Доставчици на иновативни продукти и решения за градски проекти

Правни и одиторски компании

Правни и одиторски компании

Градски лидери

Градски лидери

Архитекти и дизайнери

Архитекти и дизайнери

Инженери

Инженери

Браншови организации

Браншови организации