Участници

Green Urban Infrastructure Summit 2023
6 July / Sofia Balkan Palace

Андрей Новаков

член на Комисия по регионално развитие, ЕП