Участници

Green Urban Infrastructure Summit 2023
6 July / Sofia Balkan Palace

Ива Петкова

дирекция финанси, финансови инструменти и управление на риска, Фонд Флаг

Ива Петкова разполага с над 14 годишен опит в оценката и мониторинга на инвестиционни проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. От 2011 г. е ангажирана с изпълнението на финансовите инструменти за градско развитие по пилотната инициатива JESSICA, а от 2018 г. е ключово лице „Финансови инструменти“ и „Градско възстановяване“ в рамките на Фонд за устойчиви градове, избран за фонд за градско развитие за София и Южна България по ОПРР 2014-2020 г.

Ива Петкова е завършила Първа английска гимназия в София, има бакалавърска степен по "Европеистика", магистърска степен по "Европейски изследвания" и магистърска степен по "Международни отношения" от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  Има специализации за финансови инструменти и управление на ЕСИФ средства в България и в чужбина. Учacтвa в eĸcпepтни paбoтни гpyпи, cвъpзaни cъс структуриране на финансови инструменти, енергийна ефективност, зелен преход.