Участници

Green Urban Infrastructure Summit 2023
6 July / Sofia Balkan Palace

Мирослав Ризов

системен архитект в областта на автоматизацията в Енергетиката, Schneider Electric

Мирослав Ризов е завършил Технически университет София като магистър Автоматизация в централи и подстанции. Част от компанията е вече 12 години и към момента заема позиция

Системен архитект в областта на автоматизацията в Енергетиката. Основни теми на експертизата на Мирослав са цифрови релейни защити, SCADA системи, комуникационни протоколи в eнергетиката и aвтоматизацията. Работата и на двамата със Светлозар включва изготвяне на спецификации, топологии и електрически схеми и идейни решения.