Участници

Green Urban Infrastructure Summit 2023
6 July / Sofia Balkan Palace

Арх. Тихомир Райчев

главен архитект, Община Бургас

От 2005г. се занимава с проектиране като в началото си на кариерата работи в София в няколко проектански фирми където заема длъжности от стажант до проектант. През 2012 г. се завръща в родния град. Започва работа в Регионална дирекция за национален стротелен контрол, като след това се присъединява към администрацията на Община Бургас след спечелен конкурс. Работи като районен архитект в ЦАУ „Възраждане“ и ЦАУ „Приморие“. Преди заемане на длъжността Главен архитект е началник на отдел „Устройствено планиране и архитектура“ в Община Бургас.