Участници

Green Urban Infrastructure Summit 2023
6 July / Sofia Balkan Palace

Димитър Димитров

консултации по управление, PWC