Програма

Green Infrastructure Summit 2023
6 July / Sofia Balkan Palace

Основни акценти от програмата:

Интегрирани инфраструктурни инвестиции за бъдеще без въглеродни емисии – стратегически цели, предизвикателства и възможности.

Проектно финансиране: финансови инструменти, интегрирани капиталови структури и публично-частни партньорства за развитие на инфраструктурата. Зелените финанси - тенденции и възможности. Зелени финансови модели и инструменти за устойчиво стратегическо и градско развитие на инфраструктурата.

Транспортна инфраструктура и мобилност: новото поколение транспортни проекти, насърчаващи растежа, приобщаването и свързаността на градовете и регионите. Предизвикателства при тяхното планиране и изпълнение.

Устойчивост и иновации: Планиране и управление чрез данни, интелигентни транспортни системи, е-мобилност и съпътстваща инфраструктура, екология и енергиен преход.

Зелена енергия: интелигентен подход в отговор на енергийния и стоков дефицит.

Зелена околна среда: борба с изменението на климата чрез инфраструктурни инвестиции. Екологията, социалното въздействие и стъпките към въглеродна неутралност.

Зелени технологии: предоставяне на по-добри инфраструктурни услуги на обществото чрез интелигентни и иновативни технологични решения. Оптимизиране на глобалните рискове чрез иновации.

Urban talks 2023: Развитие на градските територии чрез инвестиции в устойчива инфраструктура: модели и приоритети.

 

Стратегически партньор:

Ексклузивен спонсор:

Със съдействието на

Партньори

Медийни партньори

Research & database платформа: